Sklic 21. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 6. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev zapisnika 20. seje senata komisije
  2. Ugotovitve o konkretnem primeru
  3. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
  4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik