Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 20. 09. 2007

Načelno mnenje številka 99

Ravnanja uradnih oseb ministrstva, ki v postopku za oddajo javnega naročila kršijo temeljna načela in zakonske določbe na področju javnega naročanja, pri realizaciji sklenjenih pogodb pa temeljna načela Obligacijskega zakonika, ustrezajo definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, saj s tem določenim ponudnikom na javnih razpisih ministrstva zagotavljajo pridobitev posla in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar