Day: 08. 07. 2011

Ustavno sodišče ni ugotovilo neskladnosti določb ZIntPK z Ustavo RS

Ustavno sodišče je na zahtevo občin v dveh postopkih za oceno ustavnosti odločilo, da določbi prvega in tretjega odstavka 27. člena ZIntPK nista v neskladju z Ustavo RS, in sicer z določbami prvega odstavka 140. člena (delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti), 2. člena (načelo pravne in socialne države) ter 14. člena (enakost pred zakonom) Ustave.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar