Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 27. 03. 2013

Ugotovitve KPK v zadevi mariborski radarji

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 26. 3. 2013 sprejela ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Maribor in Iskro Sistemi, d.d. Komisija je v ugotovitvah zapisala, da so odgovorne in uradne osebe Mestne občine Maribor  v konkretnem postopku ravnale v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN) in[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb MOM pri javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM«

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar