Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja osebe, ki po ZIntPK ni upravičena izvajati dejanja lobiranja

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na 26. seji dne 13. 6. 2019 na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja osebe, ki po ZIntPK ni upravičena izvajati dejanja lobiranja.

Komisija je v navedenih ugotovitvah zavzela stališče, da ravnanja Boruta Grgiča, tedanjega namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Splošna plovba d.o.o., Portorož, ustrezajo nezakonitemu lobiranju. Borut Grgič je nezakonito vplival v imenu in za račun konkretne družbe. Imenovani je sicer bil namestnik predsednika nadzornega sveta, ni pa imel položaja zakonitega zastopnika te gospodarske družbe. Prav tako ni bil pri konkretni družbi zaposlen oziroma vpisan v register lobistov.
Glede na zakonske določbe, bi se bil Borut Grgič dolžan pred opravljanjem dejanj lobiranja vpisati v register lobistov pri komisiji. V nadaljevanju pa bi se moral pred vsakokratnim izvajanjem dejanj lobiranja lobirancu predstaviti (če se osebno ne poznata) z veljavnim osebnim dokumentom, mu pokazati pooblastilo interesne organizacije ter jasno izraziti namen in cilj, zaradi katerega lobira.
Komisija opozarja, da je eden izmed namenov zakonske regulacije lobiranja v ZIntPK ravno preprečevanje nezakonitega vpliva na lobirance, saj ima prav zaradi tovrstnih dejanj lobistična dejavnost v Sloveniji negativni prizvok.

Izjasnitev obravnavane osebe              Ugotovitve o konkretnem primeru

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja osebe, ki po ZIntPK ni upravičena izvajati dejanja lobiranja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar