Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 5. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. seje senata komisije
2. Preklic pooblastila po ZUP
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
5. Seznanitev senata komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 3. seje senata KPK
Pomakni se na vrh