Sklic 47. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 47. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 10. 2021, ob 8.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 45. seje senata Komisije in Zapisnika 46. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Odločbe / dovoljenja o opravljanju dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 47. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar