Dan: 31. 01. 2022

Tehnične težave pri poročanju premoženjskega stanja in oteženo poročanje zaradi COVID-19

V Komisiji smo zaznali pojav občasnih tehničnih težav pri sami oddaji poročil o premoženjskem stanju prek sistema eUprava. Glede na to in glede na razmere, povezane s COVID-19, se v Komisiji zavedamo, da lahko pride do objektivnih ali subjektivnih okoliščin, ki povzročijo zamudo zakonskih obveznosti prijave premoženjskega stanja. V Komisiji tako ne bomo nadzirali pravočasnosti[…]

Pomakni se na vrh