Dan: 15. 04. 2022

Zaključen postopek v zvezi z delovanjem Asfaltne baze Vrtojba

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave, ki jo je prejela leta 2021 in se je nanašala na poslovanje Asfaltne baze Vrtojba. Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da Asfaltna baza Vrtojba onesnažuje okolje ter da se pristojni[…]

Pomakni se na vrh