Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 30. 05. 2022

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 2. 6. 2022, ob 9.00[…]

Opravičilo Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v sodnem postopku v zvezi z odškodninsko tožbo Stanislave Setnikar Cankar sklenila sodno poravnavo. Poravnava je bila sklenjena po tem, ko je Vrhovno sodišče RS oktobra 2021 ugodilo zahtevi za revizijo tožnice in razveljavilo sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, slednje pa je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu[…]

Komisija objavila razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila javni razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev, ki je namenjen neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja. Letošnji razpis sledi lanskemu Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah. Predmet javnega razpisa sta izdelava učnega modula za usposabljanje in ozaveščanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev na temo integritete ter enkratna pilotna izvedba usposabljanja[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar