Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: oktober 2022

Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč zavezancem[…]

Poročilo o delu Komisije za september 2022

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za september 2022. Senat Komisije je na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja določene občine, novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem[…]

Sklic 37. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 37. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 10. 2022, ob 11.00[…]

Javna razprava in webinar o Kodeksu upravljanja za občinske družbe

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija), Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo sooblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb in je namenjen izboljšanju korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar