Pravnomočne prekrškovne odločbe

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Škafar

Komisija je zoper kršitelja Milana Škafarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Milan[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Vojko Jevševar

Komisija je zoper kršitelja Vojka Jevševarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Vojko[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Miran Stanovnik

Komisija je zoper kršitelja Mirana Stanovnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 1. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Miran[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Ferenc Horváth

Komisija je zoper kršitelja Ferenca Horvátha vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 28. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 21. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ferenc[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Bojan Čebela

Komisija je zoper kršitelja Bojana Čebelo vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 15. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Bojan[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 24. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Stanislav Rojko

Komisija je zoper kršitelja Stanislava Rojka vodila postopek o prekršku zaradi suma storitve dveh prekrškov in izdala odločbo o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitev prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 10. 1.[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Manca Vadnjal

Komisija je zoper kršiteljico Manco Vadnjal vodila postopek o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 29. 4. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega[…]

Pomakni se na vrh