Usposabljanja

Spletna predstavitev Kodeksa upravljanja za občinske družbe kot uvod v javno razpravo

Vodja Službe za nadzor pri Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes nastopila na spletnem seminarju – webinarju o predstavitvi novega Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks) za javno razpravo v organizaciji Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS). Na webinarju s 55 slušatelji je Komisija sodelovala na povabilo ZNS, Kodeks[…]

Javna razprava in webinar o Kodeksu upravljanja za občinske družbe

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija), Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo sooblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb in je namenjen izboljšanju korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za[…]

Vodji služb na Komisiji danes predavali izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost

Vodji služb na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor, in mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, sta danes predavali na seminarju Zaznavanje korupcije, nasprotij interesov in goljufij pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je organiziral Urad RS za okrevanje in odpornost. Seminar je bil namenjen predstavnikom nosilnih organov[…]

Uslužbenke Komisije danes o institutih ZIntPK na dveh usposabljanjih

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes izvedle dve usposabljanji na daljavo: vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in Sanja Marić, nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor, sta znanje predali na Univerzi na Primorskem, vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je predavala na 2. konferenci javnega sektorja v[…]

Predsednik Komisije zaposlenim v šolstvu ob začetku šolskega leta predstavil pomen integritete

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je ob začetku novega šolskega leta v tem tednu dvakrat nagovoril zaposlene v vzgoji in izobraževanju o pomenu integritete v procesu izobraževanja. Predsednik Komisije je o ključnem pomenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države[…]

Vodji služb na Komisiji ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih

Dve vodji služb na Komisiji sta ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih. Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je v torek predavala na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa danes na Ministrstvu za pravosodje (MP). Mag. Vita Habjan Barborič in dr. Sebastjan Zbičajnik.[…]

Vodja Službe za nadzor predavala o vlogi in postopkih Komisije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla usposabljanje za Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE Slovenija). Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik je članom ACFE Slovenija uvodoma predstavila vlogo Komisije in ključne postopke, ki jih vodi v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti. V nadaljevanju pa je na[…]

Predsednik Komisije med glavnimi govorniki mednarodne konference

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta ta teden v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dva nastopa. Pomočnik predsednika Komisije Rado Jože Kerč je slušateljem Fakultete za varnostne vede predstavil delovanje Komisije, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa je v sodelovanju z Inštitutom notranjih revizorjev (IIA) slušateljem revizorske konference predstavil vpliv integritete na profesionalnost revizorjev.[…]

Usposabljanje predsednika Komisije za policijske vodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve izvedel usposabljanje na temo etičnega vodenja za 19. generacijo policijskih vodij. Komisija z namenom osveščanja in preventive izvaja številna usposabljanja oz. izobraževanja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju. Če ste v svoji organizaciji zaznali potrebo[…]

Predstavnika Komisije predavala o etičnem vodenju ter o lobiranju in darilih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dve usposabljanji. V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve je pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst pripravila usposabljanje na temo lobiranja in daril za kandidate za vodje diplomatskih predstavništev, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar