Usposabljanja

Predsednik Komisije v Portorožu javnim uslužbencem spregovoril o integriteti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes s svojim prispevkom otvoril drugi dan 2. konference z naslovom Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki se včeraj in danes odvija v Portorožu. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi na 2. Konferenci Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev v Portorožu Dr. Šumi je navzočim predstavil pomen[…]

Komisija nadaljuje z usposabljanji o vsebinah ZZPri

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Ministrstvo za pravosodje sta tudi v tem tednu kot del niza spletnih seminarjev izvedla usposabljanje Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Višji svetnik za upravne in sodne zadeve na Komisiji Gregor Pirjevec je danes, še zadnjič skupaj z Ministrstvom za pravosodje, predstavil novosti, ki jih prinaša ZZPri, ukrepe[…]

Predsednik komisije šolnike usposabljal o integriteti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je včeraj izvedel usposabljanje za zaposlene na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Približno 50 slušateljev je nagovoril na temo integritete učitelja. Predstavil je vlogo integritete učiteljev in vodenja z zgledom v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države, pri[…]

Komisija ta teden usposabljala zavezance Urada predsednice RS, državnih organov in občin

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta in pretekli teden izvedli več usposabljanj, in sicer na temo institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in novega Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Danes so tako nove funkcionarje, uradnike na položaju in ostale javne uslužbence Urada predsednice Republike Slovenije glede njihovih obveznosti po ZIntPK usposabljali[…]

Komisija danes na dveh usposabljanjih o institutih ZIntPK in zaščiti žvižgačev

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes, v okviru preventivne dejavnosti, skozi katere Komisija izvaja številna usposabljanja oziroma izobraževanja za javni in zasebni sektor, izvedla dve usposabljanji. Eno je služilo podrobnejšemu spoznavanju institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), drugo pa prikazu novosti novega Zakona o zaščiti prijaviteljev. Vodja službe za preventivo mag.[…]

Usposabljanje za zaposlene DSU o institutih ZIntPK

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU). Predstavila je vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, kot jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem Katja Mihelič Sušnik je 25 zaposlenim[…]

Vabilo na spletni seminar Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Ministrstvo za pravosodje (Ministrstvo) vabita k udeležbi na spletnih seminarjih z naslovom Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), s katerimi želimo posameznim skupinam zavezancev olajšati vzpostavitev prijavnih poti za prijavo kršitev v delovnem okolju. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23), ki stopi v veljavo[…]

Komisija usposabljala na seminarju Ministrstva za pravosodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert šumi, vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič so danes spregovorili slušateljem seminarja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za pravosodje. Udeleženci seminarja MP. Foto: MP Dr. Robert Šumi je z uvodnim nagovorom otvoril seminar, katerega cilj[…]

V kabinetu Ministrstva za finance so se izobrazili o lobiranju in darilih

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je danes uslužbencem kabineta ministra Ministrstva za finance podrobno predstavila instituta lobiranje in darila. Prisotnim je razložila, kakšni so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da sploh lahko govorimo o lobističnem stiku, kakšne so lastnosti zakonitega in nezakonitega lobiranja ter naloge in odgovornost zavezancev, povezane s[…]

Komisija danes izvedla tri usposabljanja in predavanja

Kar trije predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes širili poznavanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): predsednik Komisije dr. Robert Šumi je predaval o integriteti, nadzornika višja svetovalca v Službi za nadzor Žarko Lipovec in Sanja Marić pa o prijavi premoženjskega stanja in treh institutih ZIntPK. Dr. Robert Šumi je 40[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar