Arhiv pomembnih novic

Udeležba komisije na seminarju o poslovni integriteti v Ukrajini

Ljubljana, 9. februarja 2017 – Sodelavec komisije se je 25. in 26. januarja 2017 v Kijevu udeležil seminarja za strokovnjake na temo »Poslovna integriteta v Vzhodni Evropi in Centralni Aziji«, ki sta ga organizirali Banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Protikorupcijska mreža za Vzhodno Evropo in Centralno Azijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/ACN) skupaj z Razvojnim programom Združenih narodov (UNDP) in ukrajinskim varuhom poslovanja podjetij (Business Ombudsman). Nadaljujte z branjem

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah s priporočili glede upravljanja identificiranih tveganj

Šole so ključni dejavnik vzpostavljanja integritete otrok in s tem integritetne družbe. Slednjega pa ni mogoče doseči le s poučevanjem, ampak predvsem tudi z dejanskim integritetnim delovanjem in zgledom, ki ga šole oziroma njihova vodstva ter zaposleni kažejo tako navznoter kot tudi navzven. Center za integriteto in preventivo pri Komisiji za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) si že nekaj let prizadeva naslavljati mlade skozi različne preventivne projekte za spodbujanje integritete otrok v šolah, zaradi pomembne vloge, ki jo imajo te pri vzgoji otrok v integritetne in odgovorne odrasle. Da bi bile šole pri tem kar najbolj učinkovite, morajo predvsem poskrbeti, da delujejo na način, ki krepi integriteto učencev, učiteljev in staršev, in torej ne dopuščajo kršitev temeljnih načel kot so poštenost, enakopravnost in transparentnost.

Nadaljujte z branjem

Slovenija zopet napredovala, a še vedno pod povprečjem EU

Ljubljana, 25. januarja 2016 – Transparency International je danes objavil indeks zaznave korupcije za leto 2016 (CPI). Gre za vsakoletno raziskavo, ki meri zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju v posamezni državi. Med 176 državami, vključenimi v lansko raziskavo, se je Slovenija uvrstila na 31. mesto, kar je eno točko oziroma štiri mesta boljše kot lani, ko je s šestdesetimi točkami zasedla 35. mesto. Nadaljujte z branjem