Arhiv pomembnih novic

KPK ugotovila koruptivno ravnanje višje državne tožilke Dragice Kotnik

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prijave, ki jo je prejela januarja 2012, uvedla postopek preverjanja suma korupcije, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer v zvezi z umikom obtožnega predloga v kazenski zadevi zoper obdolženca M. K. s strani višje državne tožilke Dragice Kotnik. Državna tožilka naj bi pri izvrševanju državnotožilskih dolžnosti kršila predpise, ki v kazenskem postopku urejajo izločitev državnega tožilca in odstopila od pregona, posledica njenega ravnanja pa je bila, da se je obdolženi izognil kazenskemu postopku za kaznivo dejanje, katerega je bil utemeljeno osumljen. Nadaljujte z branjem

Odziv Vlade RS na načelno mnenje in priporočila KPK o nujnosti zagotovitve »zakonodajne sledi« nastajanja predpisov pri zunanjih izvajalcih

Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela sistemsko načelno mnenje o najemanju zunanjih pripravljalcev predpisov ter ga v začetku marca s priporočilom v povezavi s sistemskimi tveganji za korupcijo in nasprotje interesov, ki lahko iz tega izhajajo, posredovala Vladi, Državnemu zboru RS ter občinam v proučitev in ustrezno ukrepanje. Vlada RS je v svojem odgovoru sporočila, da soglaša z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije in da so posredovana priporočila v aktih vlade delno že upoštevana, bo pa v primeru morebitnih sprememb Poslovnika Vlade RS posebno pozornost namenila tudi tem vprašanjem in jih po potrebi smiselno vključila. Nadaljujte z branjem

Odziv Vlade RS na načelno mnenje in priporočila KPK o nujnosti zagotovitve »zakonodajne sledi« nastajanja predpisov pri zunanjih izvajalcih

Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela sistemsko načelno mnenje o najemanju zunanjih pripravljalcev predpisov ter ga v začetku marca s priporočilom v povezavi s sistemskimi tveganji za korupcijo in nasprotje interesov, ki lahko iz tega izhajajo, posredovala Vladi, Državnemu zboru RS ter občinam v proučitev in ustrezno ukrepanje. Vlada RS je v svojem odgovoru sporočila, da soglaša z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije in da so posredovana priporočila v aktih vlade delno že upoštevana, bo pa v primeru morebitnih sprememb Poslovnika Vlade RS posebno pozornost namenila tudi tem vprašanjem in jih po potrebi smiselno vključila. Nadaljujte z branjem