Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 41

Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, prostorsko ureditvenih pogojev in drugih dokumentov, potrebnih za urejanje prostora in graditev objektov, v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, ki (ravnanje) ustvarja pogoje za legalizacijo nedovoljenih posegov v prostor ali graditve objektov izven okvirov določenih s splošnimi predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, predstavlja koruptivno ravnanje in ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 39

Organiziranje zasebnega praznovanja v prostorih osnovne šole z uporabo šolske kuhinje in kuharskega osebja nima znakov korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor, ker opravlja šola navedene dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, s soglasjem ustanovitelja oziroma na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter jih zaračunava po ustreznih cenah. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 38

Pri oddaji javnega naročila Ministrstva za notranje zadeve in pri izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ocenah in stališčih oškodovancev premoženjskih kaznivih dejanj do postopkov policistov in kriminalistov in raziskave o ocenah in stališčih udeležencev prometnih nesreč in kršiteljev cestno prometnih predpisov do postopkov policistov, niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju:ZPKor). Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 36

Za financiranje nestrankarske liste “Ljubljana, moje mesto” iz proračuna Mestne občine Ljubljana v letu 2003 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenem financiranju. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 35

Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 34

Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za okolje in prostor, predstavlja konflikt interesov v smislu 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Nadaljujte z branjem