Zaključne ugotovitve

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Emila Židana in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. ter 23. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) naslednje ugotovitve v konkretnem primeru: Nadaljujte z branjem

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Ivana Simčiča in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. ter 23. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

Nadaljujte z branjem

Ugotovitve o konkretnem primeru in odgovor obravnavane osebe – postopek izročitve tujega državljana

Po obravnavi odgovora dr. Lovra Šturma je Komisija na seji 2. 2. 2012 soglasno sprejela naslednje ugotovitve o konkretnem primeru:

Komisija ocenjuje, da na podlagi prejetih pojasnil in mnenj dr. Lovra Šturma in mag. Matevža Krivica v konkretnem primeru ni potreb po spremembi osnutka zaključnih ugotovitev komisije v delu, ki prikazuje dejansko stanje v tem primeru. Kar se tiče ocene dejanskega stanja, pa komisija glede na navedbe v odgovoru izpostavlja naslednje KONČNE UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU: Nadaljujte z branjem