Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) kot datum nastopa funkcije oziroma dela?

Primer: OJN v letu 2020 sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ga je s sklepom imenoval v strokovno komisijo 5. 6. 2020, zato ga je naročnik prijavil komisiji kot zavezanca na isti datum.

OJN je tako dolžan do 31. 1. 2021 izpolniti obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oz. dela in kot datum nastopa dela navesti 31. 12. 2020 tako kot to določa spremenjena določba tretjega odstavka 41. člena ZIntPK.

Do vzpostavitve elektronske aplikacije zavezanci sporočijo Komisiji po veljavnem sistemu pred uveljavitvijo novele ZIntPK-C. Naročnik prijavil Komisiji zavezanca na dan 5. 6. 2020, OJN je tako dolžan do 31. 1. 2021 izpolniti obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oz. dela in kot datum nastopa dela navesti 5. 6. 2020.

Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) kot datum nastopa funkcije oziroma dela?
Pomakni se na vrh