Na kateri datum prijavijo premoženjsko stanje novi zavezanci in na kateri datum jih prijavi organ, kjer novi zavezanci opravljajo funkcijo (npr. člani organov nadzora … )?

Določba 42. člena novele ZIntPK-C določa, da zavezanci iz prvega odstavka spremenjenega 41. člena zakona, ki po dosedanjih predpisih niso bili zavezani k poročanju premoženjskega stanja Komisiji, da so dolžni prvič poročati o premoženjskem stanju prek elektronskega obrazca v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Navedena določba ne določa podatka, na kateri dan novi zavezanci prijavijo premoženjsko stanje. Komisija je tu zavzela stališče, da zavezanci prijavijo premoženjsko stanje na dan, ki si ga sami izberejo, in sicer med 17. 11. 2020 in 17. 1. 2021. Organ ali organizacije javnega sektorja, kjer novi zavezanci opravljajo funkcijo ali delo pa jih prijavijo na dan 17. 11. 2020, ko so postali zavezanci za prijavo premoženjskega stanja.

Na kateri datum prijavijo premoženjsko stanje novi zavezanci in na kateri datum jih prijavi organ, kjer novi zavezanci opravljajo funkcijo (npr. člani organov nadzora … )?
Pomakni se na vrh