Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ostalo

Ali je posredovanje za hitrejšo pripravo koncesijskega akta ali predpisa za zmanjšanje priobalnega zemljišča s strani poslanca državnega zbora korupcija po ZIntPK (predpisa nista v programu vlade, niti v internem programu dela ministrstva za tekoče leto)? Ali je dejavnost lobistov (v primeru poslanca državnega zbora) v tem trenutku že korupcija?

Namen določb o lobiranju je zagotoviti učinkovit nadzor javnega sektorja v primerih, ko funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih, Banki Slovenije in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil pripravljajo, obravnavajo in sprejemajo pravne predpise in druge splošne akte ter odločajo o drugih zadevah, razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov,[…]

Ali Komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?

V javno dostopnem registru registriranih lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Komisija, so objavljeni le naslednji podatki: osebno ime lobista, davčna številka lobista, naslov, kamor želi lobist prejemati obvestila in vabila iz drugega odstavka 67. člena ZIntPK, firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali interesne organizacije, če je lobist pri teh[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar