Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih in postopkih o prekrških

1. Pooblastila za vodenje vseh upravnih postopkov po ZIntPK       

 • Milena PODJED FABJANČIČ, Višja svetovalka komisije za pravna vprašanja
 • Mirjan HREN, Višji nadzornik za sistemsko korupcijo
 • Anja PERC, Višja nadzornica za lobiranje 
 • Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Centra za integriteto in preventivo 
 • Jure ŠKRBEC, Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje 
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Andreja KOKALJ, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Matjaž MEŠNJAK, Svetovalec komisije
 • Gregor PIRJEVEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Betka PAJNIČ, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor in preiskave
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Maja MARIČ, Nadzornica za omejevanje korupcije
 • Žarko STEVANOVIĆ, Nadzornik za premoženjsko stanje
 • Ana BENKO, Nadzornica za lobiranje
 • Sonja JELEN, Višja svetovalka za integriteto in preventivo
 • Sašo PODOBNIK, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Matic KUMER, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Jana LESNIK, Svetovalka za integriteto in preventivo
 • Matej MENCEJ, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Nuška ROJNIK, Višja nadzornica za omejevanje korupcije
   

2. Pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih po ZDIJZ

 • Milena PODJED-FABJANČIČ, Višja svetovalka za pravna vprašanja
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Anja PERC, Višja nadzornica za lobiranje
 • Matjaž MEŠNJAK, Svetovalec komisije

 

3. Pooblastila za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških po ZIntPK

 • dr. Igor LAMBERGER, Namestnik predsednika komisije
 • Anja PERC, Višja nadzornica za lobiranje 
 • Gregor PIRJEVEC, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Betka PAJNIČ, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, Vodja Centra za integriteto in preventivo 
 • Katja MIHELIČ SUŠNIK, Vodja Službe za nadzor in preiskave
 • Albert NABERNIK, Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave 
 • Maja MARIČ, Nadzornica za omejevanje korupcije 
 • Mojca BELIŠ POTOČNIK, Nadzornica za  nasprotje interesov
 • Jure ŠKRBEC, Višji nadzornik za nasprotje interesov
 • Matej MENCEJ, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Nuška ROJNIK, Višja nadzornica za omejevanje korupcije