Sklic 3. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 2. 2018, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 2. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
3. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik