Farmacevtska industrija za strožja protikorupcijska pravila

Farmacevtska industrija za strožja protikorupcijska pravila

London – Da bi zatrli podkupovanje in korupcijo na novo nastajajočih trgih, farmacevtska industrija zaostruje pravila ravnanja in poslovanja.  

Mednarodno združenje farmacevtskih proizvajalcev (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations – IFPMA) navaja, da so razširili in zaostrili pravila, da bi zagotovili »najvišje in najbolj strokovne standarde«.

Podkupnine, izplačane tujim zdravnikom in drugim državnim uslužbencem, postajajo velika grožnja pravni odgovornosti podjetju Big Pharma, ki je za poravnave v škandalih, povezanih z zlorabami pri prodaji zdravil v ZDA, porabila že milijarde dolarjev.

Podjetje Johnson & Johnson je aprila lani, ko so na dan prišla sporna plačila zdravnikom v Grčiji, Romuniji in na Poljskem, z britanskimi in ameriškimi oblastmi sklenilo poravnavo v višini oseminsedemdeset milijonov dolarjev. Tudi Pfizer se je konec lanskega leta znašel v podobni situaciji.

Nova, razširjena pravila ravnanja farmacevtskih podjetij vključujejo tudi interakcije z zdravstvenimi domovi, organizacijami bolnikov in zdravstvenimi delavci, ki predpisujejo zdravila. Novost je tudi jasna ločnica med sredstvi za promocijo in za zdravstveno uporabo – ki so dovoljena – ter osebnimi in denarnimi darili – ki niso dovoljena.

Dovoljena plačila za zabavo so omejena, vendar še vedno dovoljena, kadar bodo interakcije s farmacevtskimi podjetji znanstvene ali izobraževalne narave, kar vključuje tudi dogodke na velikih zdravstvenih srečanjih.

»Nov kodeks določa okvir tej industriji, da bo delovala po principu integritete in gradila zaupanje,« je dejal predsednik IFPMA David Brennan. Organizacija s sedežem v Ženevi vidi posebno vlogo svojih razširjenih pravil ravnanja v ozko reguliranih in manjših razvijajočih se trgih, kjer nacionalne farmacevtske organizacije niso prisotne.

Tim Reed, direktor HAI (Health Action International), neformalnega združenja potrošniških, zdravstvenih, razvojnih in drugih skupin, je glede načrtov IFPMA kritičen, saj ni prepričan, da bo združenje lahko zagotovilo izvajanje ureditve tudi na terenu. V petih letih od objave zadnjih pravil je IFPMA proučilo zgolj pet pritožb zoper članice, čeprav je bilo primerov pritožb več. »Obstaja razlika med namenom in dejanskim ukrepanjem,« je dejal Reed in dodal, da je resnična težava pri izvajanju določil to, da ne obstajajo nikakršni kazenski ukrepi kot odgovor na kršitve.

Tu velja omeniti, da je Komisija za preprečevanje korupcije RS na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije leta 2008 sprejela načelno mnenje (številka 132), po katerem plačevanje različnih oblik izobraževanj za vnaprej določene zdravnike v javnih zavodih in na račune, ki niso računi njihovih delodajalcev, s strani proizvajalcev zdravil in/ali medicinske opreme oz. njihovih prodajalcev ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Leta 2005 je komisija sprejela načelno mnenje, po katerem ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako, da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil in sprejmejo na tej osnovi za svoje delo osebno plačilo, nagrado ali kakršnokoli drugo neposredno ali posredno ugodnost, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Povzeto po: Reuters