Na posvetu o vplivu korupcije na slovensko gospodarstvo

11. marca 2013 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal posvet pod naslovom "Vpliv korupcije na slovensko gospodarstvo". Dogodek sta organizirali Komisija za preprečevanje korupcije in Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije ter Severne Irske.

V uvodnih nagovorih so predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) Samo Hribar Milič, Nj. Eks. Andrew Page, veleposlanik Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ter Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, poudarili pomembnost transparentnosti in zagotavljanja ter spoštovanja pravne države tudi v gospodarstvu. Samo Hribar Milič je med drugim izpostavil, da je pravna država temelj tržnega gospodarstva in da je šibka točka našega sistema implementacija zakonov, ki omogoča širjenje kulture nespoštovanja zakonodaje. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič je slovensko tranzicijsko zgodbo opisal kot vzpostavljanje okolja, v katerem smo namesto ničelne tolerance vzpostavili sistem ničelnega tveganja, kjer torej izvajanje korupcijskih dejanj ni predstavljalo nikakršnega tveganja za izvajalca teh aktivnosti. Po besedah tretjega uvodnega govornika, Nj. Eks. Andrewa Pagea, pa je splošno znano, da je korupcija danes prisotna po vsem svetu. Vendar je to, da se država odprto zaveda svojih pomanjkljivosti, dober znak za tuje vlagatelje, ki bodo v tako okolje pripravljeni tudi investirati.

V nadaljevanju posveta sta bili predstavljeni dve pobudi za etično poslovanje v gospodarskem okolju Slovenije - Helena Brandner iz Iniciative Ethos je predstavila njihovo delovanje, Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, pa pobudo združenja. V nadaljevanju je dr. Urban Vehovar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem kot sodelavec komisije predstavil izsledke raziskave o vplivu korupcije na kakovost slovenskega gospodarskega okolja, dr. Polona Domadenik zaključke raziskave o vplivu kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij, dr. Marko Jaklič pa v predstavitvi "Kdo je odgovoren in kako naprej?" ključne dejavnike odgovornosti za današnje stanje v slovenskem gospodarstvu. 

Predstavitve omenjenih avtorjev so dostopne kot priponke v nadaljevanju. Prav tako prilagamo nabor povezav na nekaj medijskih objav o dogodku:

Klemenčič: Namesto ničelne tolerance ničelno tveganje; Klemenčič: V DZ morajo sedeti ljudje, ki se ne bojijo ukrepov zoper korupcijo; Klemenčič: Edini odgovor za omejevanje sistemske korupcije je transparentnost;