Medijsko središčeKomisijo obiskala srbska delegacija Agencije za zaščito pravic v postopkih javnih naročil
24.04.2017

Ljubljana, 24. aprila 2017 - Gostje so se v prvem delu obiska seznanili z ustrojem komisije kot organizacije ter pristojnostmi in nalogami, ki se izvajajo v okviru Službe za nadzor in preiskave ter Centra za integriteto in preventivo, v drugem pa je predstavnik komisije ...

-več...

Razlogi komisije za vložitev pritožbe na odločitev Ustavnega sodišča
24.04.2017

Ljubljana, 24. Aprila 2017 - Zaradi nekaterih netočnih in nepopolnih navedb v medijih, vezanih na odločitev Ustavnega sodišča RS o ustavni pritožbi, ki jo je vložila Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) v primeru Bratušek, želi komisija javnost ...

-več...

Komisija sprejela zaključne ugotovitve o posameznem primeru izbora in imenovanja članov nadzornega sveta SDH
21.04.2017

Komisija je na seji 14. aprila 2017 obravnavala in sprejela zaključne ugotovitve o posameznem primeru izbora in imenovanja članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d.d.   Na podlagi preučenega postopka izbora in imenovanja članov nadzornega sveta je ...

-več...

Izšla je 42. številka KPK Vestnika
20.04.2017

V osrednji temi sveže številke si preberite o predlogih komisije za nadaljnje ukrepe v vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2018 ter o predlogih ukrepov za zamejitev korupcijskih tveganj na ravni vlade in ministrstev. Kot običajno ...

-več...

RCC raziskava: Le nekaj več kot polovica anketiranih v regiji meni, da je treba podpreti prijavitelje
19.04.2017

Ljubljana, 19. aprila 2017- V raziskavi o ozaveščenosti javnost na področju boja proti korupciji v jugovzhodni Evropi (JVE) je Svet za regionalno sodelovanje (RCC) izvedel anketo, s katero so želeli raziskati, kaj javnost v regiji meni glede žvižgaštva, kot ...

-več...

Obisk študentov Evropske pravne fakultete
19.04.2017

Ljubljana, 19. aprila 2017 - V okviru izobraževanj, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije izvaja kot del preventivnega programa za preprečevanje korupcije, je komisijo danes obiskalo enajst študentov Evropske pravne fakultete. Ogledali so si prostore komisije in ...

-več...

Sklic 16. seje senata KPK - 18.4.2017
14.04.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo senata ...

-več...

Sklic 15. seje senata KPK - 14.4.2017
11.04.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata ...

-več...

Komisija objavila obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca
11.04.2017

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je prejšnji teden potrdil obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju januar-marec 2017.  Komisija je v omenjenem obdobju na osnovi prejetih prijav evidentirala 26 zadev s ...

-več...

Ukrajina: Nov zakon cilja na protikorupcijske aktiviste in novinarje
10.04.2017

Kijev, 5. aprila 2017 - Transparency International poziva ukrajinske oblasti, naj odpravijo sporne spremembe Zakona o preprečevanju korupcije, ki se zdijo namenjene zastraševanju aktivistov za boj proti korupciji. Voditelji skupin za boj proti korupciji morajo po novem ...

-več...

Sklic 14. seje senata KPK - 7.4.2017
04.04.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata ...

-več...

Predstavnik komisije na sestanku SPIO in Integritetnem forumu
04.04.2017

Ljubljana, 4. aprila 2017 - Predstavnik komisije se je med 29. in 31. marcem na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu udeležil sestanka Delovne skupine višjih uradnikov s področja integritete (Working Party of Senior Public Integrity ...

-več...

Izobraževanje komisije za novoimenovane pravosodne policiste
04.04.2017

Ljubljana, 4. aprila 2017 – V preteklem tednu sta dva predstavnika komisije na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij izvedla izobraževanje za novoimenovane pravosodne policiste. V okviru predavanj sta predstavila problematiko kaznivih dejanj s poudarkom na ...

-več...

Predlogi komisije za nadaljnje ukrepe v vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2018
03.04.2017

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja odločitev vlade, da bo nadaljevala z ukrepi za preprečevanje korupcije in programom ničelne tolerance do korupcije, pri čemer ji bo s svojimi predlogi pomagala tudi sama. Vladni ukrepi iz programa za preprečevanje korupcije za ...

-več...

Sklic 15. seje senata KPK
21.04.2016

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata ...

-več...

Poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji
14.04.2016

Ljubljana, 14. aprila 2016 - Komisija je pripravila prečiščen akcijski načrt uresničevanja resolucije o preprečevanju korupcije, poročila nosilcev ukrepov o izvedenih aktivnostih pričakuje do 30. aprila 2016.   Državni zbor Republike Slovenije je junija ...

-več...

Prodaja osnovnih sredstev - osebno vozilo
12.04.2016

-več...

Sklic 14. seje KPK
11.04.2016

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata ...

-več...

Sklic 13. seje KPK
04.04.2016

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 13. sejo senata ...

-več...

Pri upravnih enotah na prvem mestu tveganja, ki so povezana z izdajo odločb, sklepov, dovoljenj
21.04.2015

Statistična analiza tveganj zavezancev za načrte integritete iz spletnega registra   Ljubljana, 21. april 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije je do konca marca 2015 obdelala del podatkov iz lani vzpostavljenega elektronskega registra tveganj. Med devetimi ...

-več...

Sklic 11. seje senata KPK
21.04.2015

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata ...

-več...

Komisijo obiskala delegacija iz Egipta
17.04.2015

Ljubljana, 15. in 16. april – Komisijo za preprečevanje korupcije je obiskala delegacija iz Egipta, in sicer predstavniki tamkajšnjega ministrstva za pravosodje in regionalnega predstavništva UNODC, ki se ukvarjajo s preprečevanjem korupcije. Delegacija ...

-več...

Odziv KPK na mednarodno poročilo - Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access
15.04.2015

Marca 2015 rekordno število zabeleženih lobističnih stikov Danes objavljeno mednarodno poročilo Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access potrjuje, da določbe lobiranja v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sodijo v vrh najbolj ...

-več...

Sklic 10. seje senata KPK
14.04.2015

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 10. sejo senata ...

-več...

Sklic 9. seje senata KPK
07.04.2015

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata ...

-več...

Pojasnila KPK glede dogodkov na Supervizorju
03.04.2015

 Ljubljana, 3. aprila 2015 - Komisija za preprečevanje korupcije je danes popoldne prejela obvestilo o izklopu uporabniškega računa v sistemu UJPnet, ki ga uporablja za pridobivanje podatkov o transakcijah, ki jih komisija med drugim uporablja tudi kot vir podatkov ...

-več...

Izpolnjevanje elektronskega registra tveganj - pojasnilo
23.04.2014

Vprašanje zavezancev: Ob uvedbi elektronskega registra korupcijskih tveganj smo dobili več vprašanj, ali je potrebno komisiji ponovno pošiljati načrt integritete? Odgovor: Komisiji ni potrebno pošiljati načrta integritete, potrebno se je samo ...

-več...

Odziv KPK na prispevek v Demokraciji: Pahorjevo izmikanje jasni odgovornosti
23.04.2014

Na spletni strani časnika Demokracija je bil 23. 4. objavljen članek na temo pisma, ki ga je Janez Janša v začetku marca poslal predsedniku Pahorju glede delovanja KPK in na katerega se je KPK takrat že odzvala. Odziv KPK lahko najdete na naslednji povezavi.

-več...

Obdobno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem Astrid Bah, Tomaža Drolca in Uroša Rotnika
23.04.2014

Na podlagi 3. točke 2. člena in 23. alineje 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) ter ob upoštevanju določb 32. – 37. člena Zakona o ...

-več...

Prikaz dejstev - nakup cenovno ugodnih letalskih vozovnic Adria Airways
10.04.2014

V luči netočnosti, špekulacij in neresnic, objavljenih v medijih v zadnjih dneh na temo komisijine obravnave zadeve cenovno ugodnih letalskih vozovnic Adrie Airways, ter hkrati objave nepopolnih odgovorov, ki jih je komisija poslala tem medijem, spodaj objavljamo ...

-več...

Srbija s protikorupcijsko kampanjo za večjo osveščenost javnosti
30.04.2013

Srbska agencija za preprečevanje korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije) je v aprilu začela vsesplošno medijsko kampanjo osveščanja javnosti o novi nacionalni strategiji za boj proti korupciji.   Prejšnje protikorupcijske strategije v ...

-več...

Grčija ostro nad skorumpirane državne uradnike
24.04.2013

Na v zadnjem obdobju enem najbolj odmevnih sojenj v Grčiji je med obtoženimi tudi nekdanji grški minister za obrambo Akis Tsochatzopoulos. Obtožen je vzpostavitve kompleksne mreže pranja denarja, s pomočjo katere je prikril za več milijonov evrov podkupnin, ...

-več...

Sklic 21. seje senata komisije
22.04.2013

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za ...

-več...

Izjave poslanca Zvonka Černača ne držijo, KPK je delovala zakonito
17.04.2013

V včerajšnji oddaji »Pogovor z opozicijo« na Televiziji Slovenija je poslanec in podpredsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Zvonko Černač izjavil, da postopek nadzora nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank, ki ga je vodila ...

-več...

Sklic 20. seje senata komisije
16.04.2013

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 20. sejo senata ...

-več...

Komisija za preprečevanje korupcije v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na posvet: Uresničevanje institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v praksi
15.04.2013

Komisija bo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizirala posvet o Uresničevanju institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v praksi.  Posvet bo potekal v ponedeljek, 22.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela ...

-več...

Upravno sodišče zavrnilo tožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila KPK
15.04.2013

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je danes, 15. 4. 2013, prejela sodbo Upravnega sodišča, s katero je to zavrnilo tožbo Zorana Jankovića v zvezi z Zaključnim poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih ...

-več...

Odziv predsednika KPK Gorana Klemenčiča na sklep MVK o odreditvi nadzora nad njegovim premoženjskim stanjem
04.04.2013

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič se je odzval na današnji sklep Mandatno volilne komisije o odreditvi nadzora nad njegovim premoženjskim stanjem, in sicer sporoča: »Komisija za preprečevanje korupcije, ne samo jaz kot njen ...

-več...

Izšla je 23. številka KPK Vestnika
04.04.2013

Tokrat osrednjo pozornost namenjamo korupcijskim tveganjem ter problematiki urejanja okolja in prostora, s poudarkom na nedovoljenih gradnjah oziroma izvršbah pravnomočnih odločb o njihovi odstranitvi, prepoznanih tveganjih za nastanek korupcije na ravni občin in ...

-več...

Na črno, po načrtu
04.04.2013

Spet smo priča aferi. Odstopil je prostorski minister, ki je domnevno nezakonito posegel v prostor. Afera je spet na področju, glede katerega nadzorne institucije že dalj časa opozarjajo na nepravilnosti, napačne poteze in škodljive prakse. Problem ignorira tako ...

-več...

Register lobistov bi moral imenovati zakonce ministrov
26.04.2012

London - Iz registra lobistov bi moralo biti jasno razvidno, ali so lobisti poročeni z ministri, pravijo v Odboru za standarde v javnem življenju (v nadaljevanju: odbor). Angleška vlada je nedavno zaključila s posvetovanje v zvezi z obveznim registrom lobistov (v ...

-več...

Zadnja obsodba v primeru Abramoff
25.04.2012

Washington - V petek, 20. aprila 2012, so obsodili Tonyja Rudyja, zadnjega obtoženega v dolgotrajnem sodnem postopku v primeru tako imenovanega prekupčevanja z vplivom, povezanega s »super-lobistom« Jackom Abramoffom. Preiskava je privedla do 21 obsodb, Rudy pa je ...

-več...

Lord Blencathra lobiral za kajmanske otoke
25.04.2012

Nekdanji minister konservativcev in aktualni član lordske zbornice Lord Blencathra oziroma kot nekdanji poslanec David Maclean je v preteklem obdobju plačano lobiral na račun Kajmanskih otokov. Časnika The Bureau of Investigative Journalisem in The Independent sta z ...

-več...

KPK ugotovila koruptivno ravnanje višje državne tožilke Dragice Kotnik
23.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prijave, ki jo je prejela januarja 2012, uvedla postopek preverjanja suma korupcije, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer v zvezi z umikom obtožnega predloga v kazenski ...

-več...

Odločitev senata komisije glede zaposlitve v kabinetu finančnega ministra
19.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je 13. marca 2012 prejela prijavo anonimnega prijavitelja, iz katere izhaja, da naj bi minister za finance dr. Janez Šušteršič na Ministrstvu za finance »za dobro plačo« zaposlil ...

-več...

Bodo lobisti »ugrabili« evropsko državljansko pobudo?
18.04.2012

Evropska državljanska pobuda je nov program za aktivno vključitev državljanov Evropske unije (EU) v zakonodajni postopek. Program je stopil v veljavo 1. aprila 2012, pobuda pa omogoča, da lahko milijon evropskih državljanov Evropsko komisijo pozove k pripravi ...

-več...

Sklic 16. seje senata
18.04.2012

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo senata Komisije za ...

-več...

Komisija gostila obisk delegacije finskega parlamentarnega odbora za nadzor javnih financ
17.04.2012

Vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije se je 17. aprila 2012 sestalo z osemčlansko delegacijo finskega parlamentarnega odbora za nadzor javnih financ. Delegacijo je vodila Tuija Brax, predsednica odbora in nekdanja finska ministrica za pravosodje v obdobju od leta 2007 do ...

-več...

Eden od šestih prebivalcev Zahodnega Balkana podkupuje
17.04.2012

Aretacija vodje oddelka za boj proti korupciji v uradu kosovskega tožilstva zaradi obtožb o korupciji je spet usmerila pozornost na problematiko politične korupcije in podkupovanja med javnimi uslužbenci na Zahodnem Balkanu. Medtem ko je aretacija posebnega tožilca ...

-več...

Ameriško združenje lobistov predlagalo nova pravila
17.04.2012

Ameriško združenje lobistov je v preteklih dneh predstavilo več priporočil oziroma reformnih predlogov, ki jih je Svet Ameriškega združenja lobistov sprejel za izboljšanje Zakona o razkritju lobiranja (Lobbying Disclousure Act). Reformni predlogi bi ob ...

-več...

Komisija sprejela tri sistemska pojasnila
17.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela tri sistemska pojasnila: - Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja ...

-več...

Sklic 15. seje senata
16.04.2012

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata Komisije za ...

-več...

GRECO – zbirka spoznanj prvega desetletja o boju proti korupciji
13.04.2012

Skupina držav ES proti korupciji (GRECO) je objavila zbirko tem, ki so jih obravnavali v prvem desetletju svojega obstoja (od leta 2000 do leta 2011). Na podlagi analiz in izkušenj, do katerih so prišli skozi procese ocenjevanj v državah članicah, so v osmih ...

-več...

Kongresniki zaradi trgovanja z notranjimi informacijami po novem ob pokojnine
13.04.2012

Barack Obama je prvi teden aprila podpisal zakon o prepovedi trgovanja z notranjimi informacijami – STOCK (Stop Trading on Congressional Knowledge Act), ki izrecno navaja, da velja tudi za člane kongresa in njihovo osebje. »Naše poslanstvo je, da služimo ...

-več...

Sklic 14. seje senata
13.04.2012

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata ...

-več...

Balkanskim državam spodletelo v prizadevanjih za boj proti korupciji
12.04.2012

Letno poročilo Global Integrity Network (GI) ugotavlja slaba protikorupcijska prizadevanja na območju Balkana. Bosna in Hercegovina (BiH) se je z vsepovsod prisotno korupcijo in neoperativno protikorupcijsko agencijo odrezala najslabše. Tudi Srbija, Makedonija in Kosovo ...

-več...

Sklic 13. seje senata komisije
12.04.2012

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 13. sejo senata Komisije za ...

-več...

Nadzor nad lobiranjem v letu 2011
06.04.2012

Komisija za preprečevanje korupcije, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) vrši nadzor nad lobiranjem, je na današnji novinarski konferenci predstavila nekatere ugotovitve s področja poročanja zavezancev o lobiranju in povezane nadzorne ...

-več...

Načrt integritete: lahko zamudite, lahko pa zgrabite priložnost
05.04.2012

Če smo si »oddahnili« ob lanskem podaljšanju roka za izdelavo in oddajo načrta integritete Komisiji za preprečevanje korupcije, že nas dohiteva tudi podaljšani rok, ko boste zavezanci »morali« izpolniti to obveznost. Rok je 5. junij ...

-več...

Izšla je trinajsta številka KPK Vestnika
05.04.2012

V tokratni osrednji temi se posvečamo načrtom integritete kot orodju za krepitev integritete javnega sektorja. Pripravili smo prerez stanja na področju oddaje načrtov integritete, pojasnili dejansko koristnost in pomembnost tega mehanizma za odpravljanje vzrokov ...

-več...

Rusija ureja lobiranje
04.04.2012

Ruski predsednik Medvedjev je marca na Predsedniškem protikorupcijskem svetu povedal, da je nastopil čas, da Rusija ustrezno zakonsko uredi področje lobiranja. Predsednik je sprejel Nacionalni protikorupcijski načrt za leti 2012 in 2013 in Ministrstvu za gospodarski ...

-več...

Sklic 12. seje senata komisije
04.04.2012

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 12. sejo senata Komisije za ...

-več...

Nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
03.04.2012

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji dne 21. marca 2012 sprejel nov poslovnik, ki ureja organizacijo in poslovanje Komisije za preprečevanje korupcije. Poslovnik podrobneje določa postopke, s katerimi komisija uresničuje svoje zakonske naloge na področjih ...

-več...

Dodatna delavnica za izdelavo načrta integritete
03.04.2012

Spoštovani zavezanci, zaradi velikega povpraševanja po dodatnih terminih za delavnice za izdelavo načrtov integritete se je Komisija za preprečevanje korupcije odločila, da izvedemo dodatno delavnico za »zamudnike«, in sicer 24. aprila 2012 ob 10. ...

-več...

Dve leti in pol zapora za nekdanjega republikanca Johna Perzela zaradi korupcije
03.04.2012

Harrisburg - Nekdanji predsednik državnega kongresa v Pensilvaniji, ZDA, John Perzel bo moral odslužiti vsaj dve leti in pol zaporne kazni in plačati milijon dolarjev zaradi vpletenosti v zlorabo javnih sredstev za namene volilne kampanje. Preden je sodnik razglasil svojo ...

-več...

Razstava izdelkov ustvarjalnega natečaja na OŠ v Mariboru
03.04.2012

Razstava likovnih izdelkov, ki jih je Komisija za preprečevanje korupcije prejela v okviru ustvarjalnega natečaja in so plod dela učencev osmih razredov devetletk in učiteljev šestih šol, ki so se prijavile na natečaj, je od 2. aprila na ogled v prostorih ...

-več...