Komisija sprejela tri sistemska pojasnila

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela tri sistemska pojasnila:

- Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja,
- Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK in
- Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK.