Komisijo obiskala srbska delegacija Agencije za zaščito pravic v postopkih javnih naročil

Ljubljana, 24. aprila 2017 - Gostje so se v prvem delu obiska seznanili z ustrojem komisije kot organizacije ter pristojnostmi in nalogami, ki se izvajajo v okviru Službe za nadzor in preiskave ter Centra za integriteto in preventivo, v drugem pa je predstavnik komisije delegaciji predstavil korupcijska tveganja pri javnih naročilih po posameznih fazah izvajanja javnih naročil.

Slušateljem so bili predstavljeni indikatorji suma prisotnosti elementov korupcije na strani naročnika in na strani ponudnikov v povezavi s konkretnimi primeri za lažje razumevanje podane vsebine. Tudi sami gostje so se aktivno vključevali v predstavitev, ter v diskusiji podali nekaj pojasnil o tovrstni problematiki v Srbiji.