Predstavnik komisije na sestanku SPIO in Integritetnem forumu

Ljubljana, 4. aprila 2017 - Predstavnik komisije se je med 29. in 31. marcem na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu udeležil sestanka Delovne skupine višjih uradnikov s področja integritete (Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO) ter Integritetnega foruma (Integrity Forum), sklopa predavanj na temo integritete in boja proti korupciji. 

V prejšnjem letu se je SPIO ukvarjal predvsem s pripravo Priporočil za integriteto javnega sektorja, ki jih je nato januarja 2017 sprejel Svet OECD. Temeljna priporočila, ki jih naj spoštujejo članice, so: vzpostavitev celovitega in medsebojno skladnega sistema integritete; spodbujanje trajnostnega družbenega zavedanja o pomenu integritete in vzpostavitev oziroma vzdrževanje sistematičnega vodenja ter povečanje učinkovitost pri uveljavljanju odgovornosti. Na tokratnem zasedanju so delegati začeli s pripravo nabora dobrih praks, ki jih države lahko uporabijo pri implementaciji priporočil.

Tokratni  Integritetni forum je potekal pod naslovom »V javnem interesu: višanje standardov integritete« in se osredotočil na problem korupcije in drugih vrst zlorab v javnih službah kot grožnje demokraciji in javnim sredstvom. Izpostavil je pomen dvigovanja ravni integritetnih standardov, še posebej v razmerah, ko se mnoge države soočajo z upadom zaupanja v javne službe. Forum je združil predstavnike ministrstev, gospodarstva in civilne družbe v razpravah na temo uporabe političnih donacij za kupovanje vpliva, korporativne odgovornosti za korupcijo, vloge nadzora izvoza v boju proti podkupovanju, uporabe odprtih podatkov, ugrabitve države (»state capture«), povezave med pravom in etiko, preprečevanja korupcije na področju infrastrukturnih projektov in drugih.