RCC raziskava: Le nekaj več kot polovica anketiranih v regiji meni, da je treba podpreti prijavitelje

RCC raziskava: Le nekaj več kot polovica anketiranih v regiji meni, da je treba podpreti prijavitelje

Ljubljana, 19. aprila 2017- V raziskavi o ozaveščenosti javnost na področju boja proti korupciji v jugovzhodni Evropi (JVE) je Svet za regionalno sodelovanje (RCC) izvedel anketo, s katero so želeli raziskati, kaj javnost v regiji meni glede žvižgaštva, kot enega najbolj učinkovitih orodij za razkrivanje korupcije, kriminala in drugih resnih kršitev. Analiza podatkov javnomnenjske raziskave, tako na temo žvižgaštva kot tudi zaščite prijaviteljev, z naslovom »Odnos javnosti do žvižgaštva v Jugovzhodni Evropi« je objavljena na spletni strani RCC. 

Poročilo prvič proučuje, kako državljani v JVE gledajo na prijavitelje in prakso prijavljanja nepravilnosti. Podatki v analizi so plod anketiranja 7.000 ljudi iz sedmih gospodarstev JVE. »Korupcija in neučinkovitost borbe proti njej še vedno ostajata velika skrb družb po vsej JVE. Vendar pa, kot je ta raziskava pokazala, kljub skrbi še ni prišlo do močne javne podpore žvižgaštvu,« je dejal Radu Cotici, strokovnjak RCC za upravljanje rasti. Raziskava prikazuje osnovni vzorec razmeroma šibke podpore žvižgaštvu. Le nekaj več kot polovica od 7.000 anketiranih v vsej regiji je dejala, da je treba prijavitelje podpreti, in le približno tretjina je dejala, da je žvižgaštvo v njihovi družbi sprejemljivo. Eden od šestih vprašanih je dejal, da bi morali biti prijavitelji za svoja dejanja kaznovani.

Žvižgaštvo velja kot eden najučinkovitejših orodij za boj proti korupciji. Organizacije kot so Svet Evrope in Urad Združenih narodov za droge in kriminal so to področje uredile z mednarodnimi standardi, medtem ko je večina vlad po vsej JVE sprejela zakone az zaščito prijaviteljev, je pojasnil Cotici. »Še veliko dela bo potrebnega, da bi med prebivalstvom dosegli razumevanje žvižgaštva in njegov pomen kot korektivnega orodja v naporih za izpostavljanje in zmanjšanje korupcije. Podatki raziskave dajejo trdne dokaze o tem, kje so družbe na poti k boljšemu razumevanju korupcije in ukrepanju proti njej. Pojasnjevanje rezultatov te raziskave javnosti je pomembno v okviru obstoječih prizadevanj za osveščanje. Brez ustreznega zavedanja javnosti je težko doseči podporo in pritisk s strani samega prebivalstva, ki pa sta za izvedbo sprememb potrebna.«

Splošni cilj RCC-jeve strategije je oblikovati usklajene regionalne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali korupcijo v javni upravi ter s tem izboljšali vladno učinkovitost in poslovno okolje. Eden ključnih ukrepov, ki jih strategija predvideva, je povečati osveščenost javnosti glede korupcije, da bo aktivno podpirala prizadevanja raziskovalcev, prijaviteljev in drugih agencij, ki delujejo na tem področju.

Vir: Regional Anti-corruption Initiative