Trideset dni za šestdeset protikorupcijskih priporočil

Trideset dni za šestdeset protikorupcijskih priporočil

Župan Montreala Michael Applebaum je mestni upravi nedavno naročil, naj v tridesetih dneh uresniči šestdeset protikorupcijskih priporočil, ki jih je pripravil nekdanji quebeški minister za lokalno samoupravo in promet Jacques Léonard (na fotografiji).

Léonard je bil januarja imenovan za predsednika protikorupcijskega odbora, sestavljenega iz nekdanjih mestnih uradnikov in nekdanjih pripadnikov policije z namenom, da odkrije način za učinkovito preprečevanje korupcije v mestu. V poročilu je izpostavil predvsem pomanjkanje etičnih standardov med izvoljenimi funkcionarji in zaposlenimi v mestni upravi ter slabo povezanost mesta z njegovimi okraji.

Župan Applebaum je javno že podprl ukrepe iz Léonardovega poročila, vključno s centralizacijo mestnega finančnega urada zaradi boljše preglednosti in učinkovitosti, ter naročil mestni upravi, naj jih izvede v roku tridesetih dni.

Opozicija po drugi strani meni, da poročilo ne prinaša povsem zadovoljivih oziroma zadostnih ukrepov za uspešen boj proti korupciji, zato predlaga uvedbo posebnega komisarja za etiko, ki bi skrbel, da se koruptivne prakse v Montrealu v prihodnje ne bi nadaljevale.

Med predlaganimi ukrepi velja omeniti zlasti naslednje:

  • mestna uprava naj pripravi oceno delovnih mest, ki so po svoji naravi bolj občutljiva za korupcijo (nadzorstvena delovna mesta, delovna mesta za izdajo različnih dovoljenj, ipd.) in na ustrezen način ter pogosto rotira mestne uslužbence na teh delovnih mestih,
  • kandidati za mestne funkcije naj podpišejo dokument oziroma izjavo, s katero dovoljujejo stranki, za katero kandidirajo, da preveri njihovo (ne)kaznovanost in kreditno sposobnost kadarkoli v postopku kandidature,
  • vsi zaposleni v mestni upravi, kandidati in izvoljeni funkcionarji, ki so člani strank ali drugače povezani s političnimi občinskimi strankami, naj podpišejo izjavo, s katero se zavezujejo, da so prebrali mestni kodeks etike in da se bodo pri svojem delu ravnali v skladu z njim,
  • preučitev možnosti za uvedbo podpisanega soglasja, s katerim bi zaposleni v mestni upravi dovolili vpogled oziroma preverbo finančnega stanja v primeru, ko bi bili obtoženi nepravilnosti,
  • uvedba javnega seznama pogodb v vrednosti do 25.000 dolarjev, ki jih mesto lahko porabi po postopku pogajanj z izvajalci, namesto prek javnega razpisa,
  • mestni oddelek za upravljanje s človeškimi viri naj boljšim kandidatom zagotovi primerljivo visoko plačilo.

Med tem ko se Montreal resno bori proti korupciji, pa se tudi v tretjem največjem quebeškem mestu Laval, ki so ga v preteklem letu prav tako pretresali hudi korupcijski škandali, boj proti korupciji uspešno nadaljuje. Policija je skupaj s šestintridesetimi drugimi aretirala nekdanjega večnega župana Gillesa Vaillancourta, o katerem smo med drugim pisali v novici »Etična uravnilovka za lokalne funkcionarje v Quebecu«, in ga obtožila dvanajstih kaznivih dejanj, med drugim tudi sodelovanja v hudodelski združbi.

Viri: CBC News, Montreal Gazette, CTV News