SMS sporočilo za prijavo korupcije v zdravstvu

SMS sporočilo za prijavo korupcije v zdravstvu

Državljani Srbije po novem lahko korupcijo v zdravstvu prijavijo prek SMS sporočila. Ministrica za zdravje Slavica Đukić Dejanović je dejala, da se je Ministrstvo za zdravje v projekt vključilo z zadovoljstvom, koordinator ZN v Srbiji William Infante pa je pozdravil vladna prizadevanja v boju proti korupciji. 

Državljani Srbije lahko pošljejo SMS sporočilo, v katerem navedejo mesto, ustanovo in kratek opis korupcije, sporočilo pa prejmejo aktivisti Združenja prebivalcev Srbije »Srbija u pokretu« (v nadaljevanju: združenje), in v roku 15 minut državljan oziroma prijavitelj že prejme potrdilo o prejemu SMS sporočila. V roku 48 ur po prejetju povratnega sporočila prijavitelja pokliče eden od aktivistov in se z njim pogovori o tem, kaj se je zgodilo, ter mu pomaga razjasniti, ali gre za koruptivno dejanje. Če prijavitelj pristane, mu aktivist pomaga pri prijavi korupcije pristojnim institucijam. Storitev prijaviteljem zagotavlja popolno anonimnost.

Združenje je v sodelovanju z Agencijo za boj proti korupciji, Ministrstvom za zdravje in Razvojnim programom Združenih narodov (UNDP) tako napravilo nov korak v boju proti korupciji v zdravstvenem sektorju. Pred zagonom SMS storitve za prijavo korupcije so izvedli kampanjo »Ne prejemam podkupnine, delam za plačo« in projekt »Kakšen je zdravnik?«, v okviru katerega je začela delovati spletna stran, prek katere državljani prijavljajo korupcijo. Izvršna direktorica združenja Ana Babović pravi, da so doslej prek spletne strani prejeli 1981 sporočil in oceno dela 996 oddelkov (od 4789) zdravstvenih ustanov v Srbiji. Ker vsi državljani nimajo dostopa do interneta, ima spletna stran »Kakšen je zdravnik?« od zdaj svojo nadgradnjo – prvo SMS storitev za poročanje o korupciji v zdravstvu. SMS storitvi bo sledila še telefonska linija za prijavo korupcije. »Gre za edinstveno storitev, kjer s pomočjo nove tehnologije državljani dajejo podporo državljanom pri poročanju o korupciji, pri pritisku na institucije in objavi primerov korupcije, saj je še vedno najboljši način za boj proti korupciji, da ta postane javna. Pričakujem, da bo uspešno sodelovanje v okviru SMS storitve nadgrajeno z odprtjem telefonske linije, s čimer bi bilo poročanje o korupciji dostopno še več uporabnikom zdravstvenih storitev v Srbiji,« je dejal Predrag Stojičić iz združenja.

Ministrica Dejanović je poudarila, da pomeni dejstvo, da državljani zaznavajo največ korupcije med politiki in takoj zatem med zdravstvenimi delavci, pomenilo »rdečo luč« za Ministrstvo za zdravje in celotno vlado, da sprejmejo določene ukrepe. »Ministrstvo se je spoprijelo s temi težavami in testiralo, kje je največ korupcije. Ocenili smo, da je je največ na področju javnih naročil in zaposlovanja,« je še dodala. Centralizirana javna nabava in prejšnje spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o javnih naročilih so, kot je omenila, nekatere od predpostavk za zmanjšanje korupcije na zakonodajnem področju. Ministrica za zdravje je dodala, da so direktorjem zdravstvenih ustanov predlagali, v spremembah Zakona o delu pa bodo vztrajali, da se ljudi v zdravstvu zaposluje po principu konkurence. Dejanovićeva je še povedala, da strokovnjaki zaznavajo veliko korupcije tudi pri uvrščanju zdravil na seznam Republiškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (RFZO). »Ustanovljena je centralizirana komisija, nihče ne more biti hkrati v strokovni republiški komisiji in RFZO komisiji. Zdaj imajo različne ljudi, ki nadzorujejo drug drugega v procesu uvrščanja zdravil na seznam zdravil,« je poudarila.

Infante je pozdravil vladna prizadevanja v boju proti korupciji in poudaril, da je danes zaupanje ljudi v vlado večje kot prej. Napredek v boju proti korupciji v zdravstvu je po njegovih besedah viden v zadnjih šestih mesecih. »Kar se je spremenilo od decembra lani, je, da je srbska vlada začela pošiljati nedvoumno sporočilo, da ni nihče nad zakonom,« je dejal Infante in poudaril pomen vključenosti državljanov v boj proti korupciji ter dodal, da takšna praksa omogoča izgradnjo demokratične družbe. Po njegovih besedah je srbska vlada na dobri poti v boju proti korupciji.

Viri: Blic, Press online, Politika online, Srbija u pokretu