Protikorupcijski pravni centri motivirajo državljane za boj proti korupciji

Protikorupcijski pravni centri motivirajo državljane za boj proti korupciji

Vedno več ljudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini išče pravno in drugo pomoč za reševanje primerov korupcije. 

Protikorupcijski centri za pravno svetovanje (v nadaljevanju centri), ki so jih ustanovile lokalne podružnice Transparency International v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, pomenijo pomemben napredek pri obrambi pred korupcijo, pravijo analitiki. V enem od takih centrov v Srbiji so v sedmih letih, odkar je začel delovati, prejeli skoraj 8000 klicev. »Število državljanov, ki opozarjajo na probleme, povezane s korupcijo, se nenehno povečuje. Leta 2007 smo prejeli 176 prijav, leta 2012 že 976,« je dejal Rade Đurić, predstavnik Protikorupcijskega centra za pravno svetovanje v Srbiji.

Đurić ugotavlja, da povečano število prijav še ne predstavlja nujno višje stopnje korupcije v državi, temveč to pomeni, da državljani dojemajo centre kot učinkovito sredstvo za pomoč pri odpravljanju korupcije. Centri zagotavljajo državljanom pravno svetovanje, posredujejo ustrezne informacije oblastem, obveščajo državljane o postopkih in napredovanju reševanja njihovih primerov ter sodelujejo z mediji.

Na začetku so se srbski državljani na centre najpogosteje obračali zaradi primerov korupcije v zdravstvu, izobraževalnem in pravosodnem sistemu, danes pa se največji odstotek primerov nanaša na javna naročila v javnem sektorju. »To je predvsem zaradi večje angažiranosti Transparency International Srbije na področju javnih naročil, ter zaradi izkušenj, ki so pokazale, da center uspešno pomaga pri reševanje težav zaradi korupcije pri javnem naročanju,« je dejal Đurić.

V Bosni in Hercegovini je tak center od leta 2003, ko je bil ustanovljen, kontaktiralo že več kot 10.000 ljudi. »Največ pritožb se nanaša na nepravilnosti v postopku zaposlovanja, kot so nepravilnosti zaradi neupoštevanja principa konkurence pri zaposlovanju v državnem sektorju,« je povedala Ena Kljajić Grgić, projektna sodelavka pri Transparency International BiH. Po njenih navedbah so težava tudi nepravilnosti pri imenovanjih na javne položaje ter vedno večje število prijav, povezanih z navzkrižjem interesov pri javnih uslužbencih v volilnih ciklih. »Center je alternativno orodje pravne pomoči za državljane, ki skuša z rednim poročanjem o uspešno rešenih primerih, z organiziranjem raznih delavnic, s pojavljanjem v medijih in podobno spodbuditi državljane k prijavljanju primerov korupcije,« je dejala Kljajić Grgićeva.

V hrvaškem protikorupcijskem centru za pravna svetovanja so v zadnjih štirih letih prejeli 1014 klicev o zadevah, ki so jih uspešno rešili, potem, ko so v centru opravili svetovanje. 769 primerov so odstopili institucijam, kot so ministrstva in sodišča, je razložila Iva Cirkvenec, koordinatorka Transparency International Hrvaške. »Hrvaški državljani se večinoma pritožujejo nad pravosodnim sistemom in vsako leto je teh pritožb več,« je dodala. Približno 10 odstotkov ljudi, ki so v stiku s centrom, je žvižgačev. Kljub temu, da zakon prijavitelje ščiti, pa ti pogosto tvegajo izgubo službe ali jim grozijo s povračilnimi ukrepi.

Hrvaški center prek javnega zagovorništva in predlaganja ustreznih predpisov stremi k ustvarjanju pozitivnih sistemskih sprememb. »Primer so nejasna merila za vpis otrok v vrtce v Zagrebu in nepregledni seznami otrok. Skupaj z združenjem staršev RODA se zavzemamo za uvedbo jasnih meril. To je pripeljalo do pozivov k ustanovitvi delovne skupine v mestnem vodstvu, kar se je zaključilo z uvedbo novih, jasnih vpisnih meril,« je dejala Iva Cirkvenec.

Vir: SETimes