Črna gora pred vrati prve državne protikorupcijske agencije

Črna gora pred vrati prve državne protikorupcijske agencije

Vlada Črne gore bo do konca prihodnjega leta vzpostavila prvo državno protikorupcijsko agencijo (v nadaljevanju: agencija), namenjeno boju proti korupciji na vseh ravneh. Slednje namreč predstavlja ključni sestavni del prizadevanj te države za vstop v Evropsko unijo.

Ustanovitev agencije je del vladnega načrta, nanaša pa se na poglavji 23 in 24 pristopnih zahtev, ki pokrivajo sodne zadeve, prizadevanja za boj proti korupciji in temeljne človekove pravice. Črna gora bo v ta namen spremenila ustavo, sprejela potrebne zakone za ustanovitev agencije ter zagotovila 660.000 evrov sredstev za njen zagon.

V skladu z akcijskim načrtom vlade Črne gore bo za vse korupcijske primere odgovoren nov posebni tožilski urad. Še posebno pozornost bo namenjal preprečevanju korupcije na najvišjih ravneh ter organiziranemu kriminalu in zagotovitvi podlage za vzpostavitev funkcionalnih povezav med enotami za policijske finančne preiskave in multidisciplinarnimi ekipami posebnega tožilskega urada.

Države EU posebno pozornost namenjajo korupciji in organiziranemu kriminalu. Bruselj poudarja, da izvajanje preventivnih protikorupcijskih ukrepov od držav kandidatk zahteva močne institucije z odgovornostjo za usposabljanje osebja, izdelavo načrtov integritete, nadzor prihodkov in nadzor javnih uradnikov, ki delujejo v nasprotju z državnimi interesi. Vsaka država kandidatka mora najti najboljšo rešitev in sprejeti odločitev, koliko institucij bo izvajalo te obveznosti.

Aleksandar Pejovič, generalni sekretar za evropske integracije in glavni pogajalec Črne gore za pristop te države k EU, je dejal, da bo državna agencija združevala prizadevanja obstoječih protikorupcijskih organov v državi, ki so trenutno omejeni zgolj na zaznavanje koruptivnih dejanj in poročanje policiji, posebni tožilski urad pa bo od policije lahko zahteval, da zadeve razišče in opravi aretacije. »Črna gora je kot optimalno rešitev načrtovala ustanovitev protikorupcijske agencije, ki bo vključevala trenutne pristojnosti Direktorata za boj proti korupciji, Nacionalne komisije za boj proti korupciji ter obstoječe in načrtovane pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije in državne volilne komisije na področju za nadzor nad financiranjem političnih strank in volilnih kampanj,« je povedal Pejovič.

Po navedbah organizacije Freedom House Nations, ki vsako leto spremlja reformna prizadevanja v 29 nekdanjih komunističnih državah, je Črna gora zaradi korupcije prejela slabo oceno. Poročilo razvršča države na lestvico od 1 do 7, pri čemer 7 pomeni najbolj skorumpirano državo, Črna gora je prejela oceno 6. Edina balkanska država, ki je bila ocenjena še slabše, je bilo Kosovo. Junija je Center za demokratično tranzicijo, nevladna organizacija s sedežem v Podgorici, objavil raziskavo, ki je pokazala, da več kot 70 odstotkov vprašanih meni, da je korupcija v Črni gori močno razširjena, 15 odstotkov pa jih meni, da zaposleni v javnih službah jemljejo podkupnine.

»Korupcija je v Črni gori močno prisotna in to vsi vedo, celo vlada priznava, da je tako,« je dejal Dragan Soc, nekdanji sodnik in odvetnik. Dodal je še: »Težava je v tem, da obstajajo številni organi, ki se ukvarjajo z bojem proti korupciji, po drugi strani pa se ne ve, kdo je pristojen za kaj. Zakoni, ki so dobri zakoni, evropski zakoni, se ne upoštevajo. Ustanovitev osrednjega organa, ki se bo ukvarjal z bojem proti korupciji, je dobra ideja, saj bo zaprl vse te manjše organe in jih združil v eno. Potem bomo vedeli, kaj kdo počne.«

Vir: Setimes