Sklic 35. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 8. 8. 2013, ob 10.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:
1. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
2. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Rok Praprotnik
namestnik predsednika