Sklic 24. seje senata KPK - 17.8.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 17. 8. 2017, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 23. seje senata komisije
2. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
6. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
7. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
8. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
9. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
10. Obravnava osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
11. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik