Evropska pomoč BiH v boju proti korupciji

Evropska pomoč BiH v boju proti korupciji

Vodja delegacije EU v BiH in posebni predstavnik EU v BiH, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark je ob obisku v Sarajevu dejal, da je BiH v zadnjem času pri izpolnjevanju nekaterih priporočil GRECA dosegla napredek, da pa jo čaka še precej dela.

 

»Poleg bolj ambicioznih prizadevanj za oblikovanje zakonodajnega in institucionalnega okvira, ki bi lahko obravnaval tudi korupcijo na visoki ravni, mora BiH okrepiti transparentonost, zagotoviti odprto javno razpravo in poskrbeti za boljšo vključitev državljanov kot »varuhov« javnega interesa,« je poudaril Wigemark v svojem uvodnem nagovoru na konferenci, na kateri so se zbrali vrhunski govorniki iz EU in BiH ter strokovnjaki za boj proti korupciji iz vse države, vključno s predstavniki civilne družbe.
Udeleženci so sklenili, da mora BiH odločno ukrepati za doseganje trajnostnega rezultata pri preprečevanju in izkoreninjenju korupcije. Poudarili so, da preprečevanje in zatiranje korupcije zahtevata vso pozornost od začetka pristopnih pogajanj z EU, odpiranje poglavij pa bo odvisno od doseženih rezultatov na tem področju.
Hasim Sabotić, direktor Agencije za preprečevanje korupcije in koordinacijo boja proti korupciji (APIK), je spomnil na pomen usklajevalne funkcije APIK-a in se zahvalil EU za stalno podporo in za vsa prizadevanja v boju proti korupciji v BiH.

Vodja projektne skupine EU »Razvoj zmogljivosti za preprečevanje korupcije in oblikovanje strateških dokumentov na področju boja proti korupciji v BiH« Londa Esadze je podala pregled ugotovitev in rezultatov projekta. Poudarila je, da morajo v BiH okrepiti nadzorne pristojnosti vseh organov za preprečevanje korupcije v državi BiH ter jim zagotoviti dovolj finančnih in kadrovskih virov za uspešno izvajanje protikorupcijskih strategij in akcijskih načrtov na vseh ravneh upravljanja«.

Projekt v vrednosti 200.000 evrov v celoti financira Evropska unija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), zasnovan pa je bil kot podpora APIK-u ter drugim protikorupcijskimi organom in skupinam na ravni entitet in kantonov.

Vir: Regional Anti-corruption Initiative