Sklic 25. seje senata KPK - 13.9.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 13. 09. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 24. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava osnutka ugotovitev o konkrentem primeru
4. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik