Gallup: Korupcija v vladi razširjena po vsem svetu

Zadnje poročilo podjetja Gallup (slednje izvaja svetovno znane javnomnenjske raziskave) o svetovnem stanju duha kaže, da globalna javnost meni, da je korupcija v vladi razširjen problem. Glede na izsledke raziskave večinska javnost v kar 108 od 129 držav, anketiranih v letu 2012, meni, da je korupcija v njihovi vladi razširjena. Slovenija se je na lestvici držav članic EU uvrstila med deset držav, kjer vsaj 76 % anketiranih prebivalcev meni, da je korupcija v vladi razširjena.

Med državami članicami EU – z občutnim naskokom – najmanj korupcije v svoji vladi zaznavajo Švedi in Danci, največ pa Čehi, Grki in Litovci.

V svetovnem merilu je poročilo Gallupa za ustreznejšo primerjavo razdeljeno v tri skupine, in sicer v skupino držav, kjer je popolna svoboda tiska, v skupino držav, v katerih je svoboda tiska omejena, ter države, kjer svobode tiska ni. Na osnovi te delitve na skupine dobimo nabor treh po mnenju anketiranih »najmanj koruptivnih« vlad – in sicer je v prvi skupini vodilna Švedska (14 % anketiranih meni, da je korupcija v vladi razširjena), v drugi je na vrhu Gruzija (25 % anketiranih meni, da je korupcija v vladi razširjena), v tretji skupini pa Ruanda, ki bi jo lahko šteli tudi kot absolutno zmagovalko, saj le 5 % anketiranih prebivalcev meni, da je korupcija v vladi v tej državi razširjena. Kljub temu, da Ruanda spada v skupino držav, kjer ni svobode tiska, pa to ni razlog za tako dober rezultat. Tudi po mnenju Svetovne banke namreč velja, da je Ruanda v preteklih letih, odkar je njihova vlada prizadevanje za boj proti korupciji postavila na prvo mesto svojega programa, znatno napredovala. Tudi druga najbolje uvrščena država v t. i. skupini »brez svobode tiska«, Singapur, je ta rezultat dosegla z več desetletij trajajočim sistematičnim bojem proti korupciji.

Slovenija se je na lestvici držav članic EU uvrstila med deset držav, kjer vsaj 76 % anketiranih prebivalcev meni, da je korupcija v vladi razširjena. V primerjavi z državami Zahodnega Balkana pa je v Sloveniji korupcije v vladi manj kot na Kosovem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Albaniji ter več kot na Hrvaškem, v Makedoniji in Črni gori. V priponki prilagamo tabeli s podrobnejšimi podatki.

Vir: www.gallup.com