Evropsko javno tožilstvo: preboj v boju proti korupciji

Evropsko javno tožilstvo: preboj v boju proti korupciji

Ljubljana, 18. oktobra 2017 – Prejšnji teden je dvajset držav članic EU sprejelo odločitev o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EPPO), kar je nevladna organizacija Transparency International EU ocenila za pomemben preboj v evropskih prizadevanjih za boj proti korupciji. EPPO, neodvisno telo EU s sedežem v Luksemburgu, bo pooblaščeno za preiskavo in pregon goljufij, korupcije in drugih kaznivih dejanj, ki vključujejo sredstva EU. 

»Kriminal in korupcija ne spoštujeta meja, rok za odziv Evrope pa je že davno potekel. Ta urad nastaja že dvajset let in kljub temu, da še vedno ni evropski FBI, je to pomemben korak,« je dejal Carl Dolan, direktor Transparency International EU (na fotografiji). »EPPO je nujno potreben za zaščito interesov davkoplačevalcev EU in zato upamo na hitro in uspešno izvedbo,« je še dodal.

EPPO bo dopolnjeval delo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki trenutno lahko zgolj podaja priporočila nacionalnim pravosodnim organom. V obdobju med letoma 2008 in 2015 je le približno polovica teh priporočil privedla do dejanskih obtožb. Da bi EPPO postal resnično učinkovit organ, je treba razjasniti morebitna vprašanja v zvezi z njegovo strukturo, etiko in neodvisnostjo, a dejstvo je, da bo imel osrednji urad na ravni EU, ki ga bodo dopolnjevali delegirani evropski tožilci v državah članicah. Njihovo delo bo temeljilo na delu nacionalnih sodelavcev, ki bodo zbirali dokaze in vodili druge postopke, ki se od države do države razlikujejo. Trenutna glavna vloga EPPA bo raziskovanje in nato pregon zločinov proti proračunu EU in hudih goljufij vezanih na davek na dodano vrednost, vendar pa bi se pristojnosti EPPO po mnenju Transparency International EU v prihodnje lahko razširile na obravnavo vse čezmejne korupcije. Možnost za raziskovanje takšnih kaznivih dejanj EPPO izrecno dovoljujejo trenutnoveljavne pogodbe EU.

Osem držav članic EU - Danska, Madžarska, Irska, Malta, Nizozemska, Poljska, Švedska in Velika Britanija - nove iniciative še ni podprlo in Dolan meni, da bo nov organ lahko učinkovito deloval šele, ko ga bodo podprle vse države članice. »Dokler vse države članice EU ne potrdijo EPPO, bodo sredstva EU še vedno dovzetna za korupcijo v državah kot sta Madžarska in Poljska. V EU ne bi smelo biti prostora za prakso nekaznovanja,« pojasnjuje. Glede na nedavno poročilo OLAF-a je skoraj ena petina preiskav in priporočil glede finančnih nepravilnosti v strukturnih in kmetijskih skladih vezanih prav na Madžarsko in Poljsko.

Vir: Transparency International EU, foto: Wikimedia