Predavanja komisije

Ljubljana, 12. oktobra 2017 - V začetku septembra je predstavnica komisije pod okriljem Upravne akademije izvedla dve predavanji za vodilne javne uslužbence na temo etike, integritete in preprečevanja korupcije. 11. septembra je sledilo predavanje predstavnika komisije na temo Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki ga je organizirala komisija v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za pravosodje in Višjim državnim tožilstvom.

V Mednarodnem centru za promocijo podjetij (ICPE) je 29. septembra predstavnik komisije za preprečevanje korupcije predstavil delo komisije in spletno aplikacijo Erar. Temu je v začetku oktobra sledilo predavanje komisije za 93 uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije na temo etike in integritete, lobiranja, nasprotja interesov ter obravnave značilnih pojavov korupcije, podobno predavanje pa so z vsebinskim dodatkom premoženjskega stanja, nezdružljivosti funkcij in daril štirje predstavniki komisije izvedli za 112 javnih uslužbencev tudi v okviru rednega izobraževanja Upravne akademije. 6. oktobra je predstavnica komisije pod okriljem Upravne akademije ponovno pripravila predavanje na temo integritete, etike in protikorupcije z namenom usposabljanja za vodenje v upravi, 10. oktobra pa je sledilo še predavanje treh predstavnikov komisije za zaposlene na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so predstavili tematike integritete, preventive, načrta integritete, lobiranja in ostalih institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.