Sklic 44. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 44. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 13. 11. 2013, ob 14.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 43. seje senata komisije
2. Obravnava zadev s področja lobiranja
3. Obravnava predloga zavrnitve obravnave prijave
4. Obravnava vmesnih in zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik