Sklic 46. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 46. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 28. 11. 2013, ob 10.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev zapisnika 45. seje senata komisije
  2. Razgovor z vabljeno osebo
  3. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
  4. Obravnava uradnih zaznamkov
  5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik