Izobraževanje zaposlenih na Ministrstvu za zdravje

Ljubljana, 17. novembra 2017 – Štirje predstavniki komisije so na Ministrstvu za zdravje včeraj predstavili delovanje komisije in sistem prijav korupcije ter obravnave tovrstnih prijav. V okviru izobraževanja so naslovili tudi problematiko lobiranja, daril, mehanizma nasprotja interesov in omejitev poslovanja ter tematiko etike, integritete in načrta integritete.