Sklic 32. seje senata KPK - 7.11.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 07. 11. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 31. seje senata komisije
2. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava zadev s področja lobiranja
4. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
5. Razno
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik