Sklic 33. seje senata KPK - 16.11.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 11. 2017, ob 8.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 32. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava zadev s področja lobiranja
4. Razno
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik