Sklic 43. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 43. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 13. 12. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 42. seje senata komisije
2. Zaključne ugotovitve o posameznem primeru
3. Načelno mnenje in priporočilo
4. Obravnava zadeve s področja premoženjskega stanja
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik