Komisija na skupščinskem zasedanju GRECA

Ljubljana, 12. decembra 2017 – Predstavnica komisije se je v preteklem tednu udeležila rednega skupščinskega zasedanja Skupine držav proti korupciji Sveta Evrope GRECO, ki je potekalo v Strasbourgu. GRECO je s poročiloma Združenega kraljestva in Republike Slovenije vstopil v 5. krog ocenjevanja, v okviru tokratnega zasedanja pa so med drugim posvetili pozornost resoluciji Urada združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) o spodbujanju sodelovanja med nadzornimi mehanizmi, ki bdijo nad aktivnostmi držav na področju boja proti korupciji, naslovili problematiko korupcije v športu ter z naklonjenostjo sprejeli vabilo Delovne skupine višjih uradnikov s področja integritete (SPIO), ki deluje pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), k sodelovanju v raziskavah in študijah na temo nasprotja interesov ter lobiranja.

Predstavnica komisije je kot poročevalka za enakost spolov pri GRECU imela predstavitev aktivnosti GRECA na področju spodbujanja enakosti spolov pri delu GRECA na rednem srečanju Skupine za usmerjanje enakosti spolov (GMT), ki deluje v okviru Sveta Evrope in katere naloga je v aktivnosti in politike vseh organov Sveta Evrope vnesti večjo ozaveščenost ter ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov.