Nujna ocena romunske in poljske pravosodne zakonodaje s strani Protikorupcijskega organa Sveta Evrope

Skupina držav za boj proti korupciji Sveta Evrope (GRECO) je na skupščinskem zasedanju v začetku decembra sklenila, da bo izvedla izredno ad hoc oceno osnutkov pravosodnih zakonov v Romuniji in dveh osnutkov zakonov o reorganizaciji Vrhovnega sodišča in Nacionalnega sodnega sveta na Poljskem. 

V primerih obeh držav bo GRECO izvedel ocenjevanje januarja in / ali februarja 2018, da bi ad hoc ocenjevalni poročili lahko sprejel na svojem skupščinskem zasedanju marca 2018 . V ta namen je GRECO od voditeljev delegacij Romunije in Poljske v GRECU zahteval, da do 15. januarja 2018 predložijo informacije o omenjenih osnutkih zakonov.
GRECO bo tako prvič uporabil 34. člen nedavno sprejetega Pravilnika o postopkih, ki omogoča »ad hoc postopek v izjemnih okoliščinah«. To pravilo se lahko uporabi, če bi institucionalna reforma, zakonodajna pobuda ali postopkovne spremembe v državah članicah lahko povzročile resno kršitev protikorupcijskih standardov Sveta Evrope, ki je predmet vsakega ocenjevalnega kroga GRECA.
Romunski Parlament je pred kratkim v obravnavo po nujnem postopku prejel tri predloge pravosodnih zakonov . Več institucij in drugih deležnikov v Romuniji in tujini je ob tem izrazilo zaskrbljenost, saj bi ti predlogi lahko ogrozili učinkovitost boja proti korupciji in neodvisnost sodstva. Podobne zadržke sta sprožila predloga dveh poljskih zakonov glede reorganizacije Vrhovnega sodišča in Nacionalnega sodnega sveta.
Vir: GRECO