Sklic 36. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 36. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 12. 2017, ob 10.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 35. seje senata komisije
2. Obravnava načelnega mnenja
3. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
5. Obravnava ugotovitev o konkretnem primeru
6. Obravnava zadev s področja lobiranja
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik