Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete župana Občine Log – Dragomer

Ljubljana, 22. decembra 2017 - Komisija za preprečevanje korupcije je na seji senata v sredo, 20. 12. 2017, sprejela Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete Mirana Stanovnika, župana Občine Log – Dragomer.  

Zadeva se nanaša na ravnanje obravnavane osebe pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika po 26. členu Zakona o integriteti in prerečevanju korupcije. Ugotovitve o konkretnem primeru so skupaj z izjasnitvami obravnavane osebe objavljene tu.